Home |  | Audio |  | Index |  | Verses

Mazmur // Mazmur

bab: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

1 Bersyukurlah kepada TUHAN sebab Ia baik, kasih-Nya kekal abadi.
2 Hendaklah orang Israel berkata, "Kasih-Nya kekal abadi."
3 Hendaklah para imam berkata, "Kasih-Nya kekal abadi."
4 Hendaklah semua orang takwa berkata, "Kasih-Nya kekal abadi."
5 Dalam kesesakanku aku berseru kepada TUHAN; lalu Ia menjawab dan membebaskan aku.
6 Aku tidak gentar sebab TUHAN menyertai aku, manusia tidak berdaya terhadapku.
7 TUHAN menyertai aku untuk menolong aku, aku akan melihat musuhku dikalahkan.
8 Lebih baik berlindung pada TUHAN, daripada mengandalkan manusia.
9 Lebih baik berlindung pada TUHAN, daripada mengharapkan bangsawan.
10 Banyak musuh mengelilingi aku; dengan kuasa TUHAN, mereka kukalahkan.
11 Mereka mengepung aku dari segala penjuru; dengan kuasa TUHAN, mereka kukalahkan.
12 Seperti lebah mereka mengerumuni aku; dengan kuasa TUHAN, mereka kukalahkan. Dalam sekejap mereka dipadamkan seperti api yang membakar semak berduri.
13 Aku diserang dengan sengit dan hampir jatuh, tetapi TUHAN menolong aku.
14 TUHAN adalah kekuatanku dan pujaanku, Ia telah menyelamatkan aku.
15 Dengarlah sorak kemenangan di kemah-kemah umat-Nya, "TUHAN melakukan perbuatan perkasa!
16 Kuasa TUHAN memberi kita kemenangan! TUHAN melakukan perbuatan perkasa."
17 Aku tak akan mati, tetapi tetap hidup untuk mewartakan karya TUHAN.
18 TUHAN telah menyiksa aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut.
19 Bukakan aku pintu gerbang Rumah TUHAN, agar aku masuk dan bersyukur kepada-Nya.
20 Inilah pintu gerbang TUHAN, hanya orang jujur boleh melaluinya.
21 Aku memuji Engkau, sebab Engkau mengabulkan doaku; Engkau telah memberi aku kemenangan.
22 Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru.
23 Itulah perbuatan TUHAN, sungguh mengagumkan bagi kita.
24 Inilah hari yang ditentukan TUHAN; mari kita rayakan dengan gembira.
25 Kami mohon, TUHAN, selamatkanlah kami, ya TUHAN, berilah kami kemenangan!
26 Diberkatilah dia yang datang atas nama TUHAN, kami berkati kamu dari Rumah TUHAN.
27 TUHAN adalah Allah, Ia bermurah hati kepada kita. Majulah berarak dengan ranting di tangan, dan kelilingilah mezbah TUHAN.
28 Engkau Allahku, aku bersyukur kepada-Mu, Allahku, aku mengagungkan Engkau.
29 Bersyukurlah kepada TUHAN sebab Ia baik, kasih-Nya kekal abadi.

Top |  | Next Chapter  |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]