Home |  | Audio |  | Index |  | Verses

Mazmur // Mazmur

bab: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

1 Nyanyian ziarah. Ya TUHAN, ingatlah kepada Daud, dan segala penderitaannya.
2 Jangan lupa akan sembahnya kepada-Mu TUHAN, akan kaulnya kepada-Mu Yang Mahakuat, Allah Yakub.
3 Katanya, "Aku takkan beristirahat di rumahku atau tidur di tempat tidurku,
4 (
3 )
5 sebelum menyediakan rumah bagi Allah Yakub, tempat kediaman bagi TUHAN Yang Mahakuat."
6 Di Betlehem kita mendengar tentang Peti Perjanjian, lalu menemukannya di padang Yaar.
7 Marilah kita pergi ke tempat kediaman TUHAN, dan menyembah Dia di depan takhta-Nya.
8 Datanglah dan tinggallah di Rumah-Mu, ya TUHAN, bersama Peti Perjanjian, lambang kuasa-Mu.
9 Semoga umat-Mu bersorak gembira, dan para imam-Mu selalu hidup menurut kehendak-Mu.
10 Demi Daud, hamba-Mu, janganlah menolak raja pilihan-Mu.
11 TUHAN telah bersumpah kepada Daud; Ia tak akan mengingkari janji-Nya. Kata-Nya, "Seorang anakmu akan Kujadikan raja untuk memerintah menggantikan engkau.
12 Jika anak-anakmu setia kepada perjanjian-Ku, dan mentaati perintah-perintah-Ku, maka untuk selama-lamanya keturunan mereka menggantikan engkau sebagai raja."
13 Sebab TUHAN telah memilih Sion; Ia menginginkannya untuk tempat kediaman-Nya.
14 Kata-Nya, "Di sinilah kediaman-Ku untuk selama-lamanya, Aku ingin memerintah di tempat ini.
15 Segala keperluannya akan Kupenuhi dengan limpah, orang-orangnya yang miskin Kuberi makan sampai kenyang.
16 Imam-imamnya menampakkan keselamatan daripada-Ku; umatnya akan menyanyi dan bersorak gembira.
17 Di sini seorang keturunan Daud Kujadikan raja; pemerintahannya akan Kuteguhkan.
18 Kerajaannya akan selalu sejahtera, tetapi musuh-musuhnya akan dipermalukan."

Top |  | Next Chapter  |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]