Home |  | Audio |  | Index |  | Verses

Mazmur // Mazmur

bab: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

1 Mazmur kaum Korah. Nyanyian kasih. Untuk pemimpin kor. Menurut paduan nada: Bunga bakung. (45-2) Kata-kata indah meluap dari hatiku, kupersembahkan laguku kepada raja. Laksana pena seorang pujangga mahir, lidahku siap mengucapkan syair.
2 (45-3) Engkau yang paling tampan di antara manusia, kata-katamu penuh kebaikan, sebab itu engkau diberkati Allah untuk selama-lamanya.
3 (45-4) Ikatkan pedangmu di pinggang, hai raja perkasa, engkau sangat agung dan semarak!
4 (45-5) Majulah dengan gagah menuju kejayaan memperjuangkan kebenaran dan keadilan yang lembut; dengan kekuatanmu rebutlah kemenangan yang besar!
5 (45-6) Panahmu yang tajam menembus jantung musuhmu, bangsa-bangsa jatuh di depan kakimu.
6 (45-7) Allah memberi engkau kuasa untuk memerintah, kuasamu bertahan untuk selama-lamanya; dengan adil engkau memerintah rakyatmu.
7 (45-8) Engkau mencintai yang benar dan membenci yang jahat; sebab itu, Allah, Allahmu telah memilih engkau, dan membahagiakan engkau melebihi raja-raja lainnya.
8 (45-9) Pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana; pemain musik di istana gading membuat engkau gembira.
9 (45-10) Di antara dayang-dayang istana terdapat putri-putri raja. Di kanan takhta berdiri permaisuri dengan perhiasan emas murni.
10 (45-11) Hai Putri, dengarlah kata-kataku, lupakanlah bangsa dan kaum kerabatmu.
11 (45-12) Kecantikanmu memikat hati raja, ia tuanmu, tunduklah kepadanya.
12 (45-13) Penduduk Tirus membawa persembahan bagimu; orang kaya berusaha mengambil hatimu.
13 (45-14) Putri raja masuk dengan penuh semarak, gaunnya bersulam emas.
14 (45-15) Dengan pakaian beraneka warna ia diarak kepada raja, diiringi para perawan, teman-temannya, mereka juga untuk raja.
15 (45-16) Mereka bersorak-sorai dengan gembira waktu diantar masuk ke dalam istana raja!
16 (45-17) Engkau, rajaku, akan mendapat banyak putra untuk menduduki takhta nenek moyangmu. Mereka akan kaujadikan penguasa atas seluruh bumi.
17 (45-18) Dengan lagu ini kumasyhurkan engkau turun-temurun bangsa-bangsa akan memuji engkau selama-lamanya.

Top |  | Next Chapter  |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]