Home |  | Audio |  | Index |  | Verses

Mazmur // Mazmur

bab: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150

1 Untuk pemimpin kor. Menurut lagu: Bunga bakung kesaksian. Mazmur pengajaran dari Daud, (60-2) ketika ia memerangi orang Aram-Mesopotamia dan orang Aram-Zoba, dan ketika Yoab pulang dan mengalahkan 12.000 orang Edom di Lembah Asin. (60-3) Engkau menolak kami, ya Allah, dan membiarkan kami dikalahkan. Engkau marah kepada kami; sekarang pulihkanlah kami.
2 (60-4) Engkau menggoncangkan bumi sehingga retak; perbaikilah yang pecah-pecah, sebab bumi goyah.
3 (60-5) Kaubiarkan umat-Mu mengalami penderitaan berat; kami terhuyung-huyung seperti orang mabuk.
4 (60-6) Kauberi peringatan kepada orang-orang takwa, supaya mereka luput dari hukuman.
5 (60-7) Selamatkanlah kami dengan kuasa-Mu, jawablah doa kami, supaya orang-orang yang Kaukasihi diselamatkan.
6 (60-8) Dari kediaman-Nya yang suci Allah berkata, "Aku mau bersorak dan membagi-bagikan tanah Sikhem; Lembah Sukot akan Kuundi.
7 (60-9) Gilead dan Manasye adalah milik-Ku, Efraim topi baja-Ku, dan Yehuda tongkat kerajaan-Ku.
8 (60-10) Tetapi Moab adalah tempat pembasuhan kaki-Ku; Aku bersorak kemenangan atas Filistea. Kepada Edom Kulemparkan kasut-Ku sebagai tanda bahwa ia milik-Ku."
9 (60-11) Siapa akan membawa aku ke Edom? Siapa menuntun aku ke kota berkubu itu?
10 (60-12) Ya Allah, tidakkah Engkau ikut bersama kami? Tidakkah Engkau maju bersama tentara kami?
11 (60-13) Tolonglah kami terhadap musuh, sebab bantuan manusia tidak berguna.
12 (60-14) Bersama Allah, kita akan gagah perkasa, Dialah yang mengalahkan musuh kita.

Top |  | Next Chapter  |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]