Home |  | Audio |  | Index |  | Verses

Malachi // Maleakhi

bab: 1 2 3

1 Kata TUHAN Yang Mahakuasa, "Akan tiba harinya semua orang sombong dan jahat dibakar seperti jerami. Pada hari itu mereka akan dibakar habis, dan tak ada yang tersisa dari mereka.
2 Tetapi bagi kamu yang taat kepada-Ku, kuasa-Ku yang menyelamatkan akan terbit laksana matahari, dan sinarnya membawa penyembuhan. Kamu akan bebas dan gembira seperti anak sapi yang baru dikeluarkan dari kandang.
3 Pada hari itu Aku akan bertindak, dan kamu akan mengalahkan orang-orang jahat, sehingga mereka seperti debu yang kamu injak-injak.
4 Ingatlah ajaran-ajaran hamba-Ku Musa, ingat hukum-hukum dan perintah-perintah yang Kuberikan kepadanya di Gunung Sinai untuk ditaati oleh seluruh umat Israel.
5 Tetapi sebelum hari yang hebat dan dahsyat yang Kutentukan itu tiba, akan Kuutus kepadamu Nabi Elia.
6 Ia akan membuat bapak-bapak dan anak-anak bersatu hati, supaya Aku tidak datang membinasakan negerimu."

Top |  | Next Chapter  |  | Index |  | Home
Full online version here [with search engine, multilingual display and audio Bible]