A A A A A
WISDOM ﹠ DECISION MAKING

The Lord ﹠ His Word Will Guide Us

Mazmur 5:8 Ya TUHAN, amat banyaklah musuhku! Bimbinglah aku untuk melakukan kehendak-Mu, dan tunjukkanlah jalan-Mu yang harus kutempuh.

Mazmur 25:4, 5Tunjukkanlah kehendak-Mu kepadaku, ya TUHAN, nyatakanlah apa yang harus kulakukan. Ajarilah dan bimbinglah aku untuk hidup menurut kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, aku selalu berharap kepada-Mu.

Mazmur 25:9 TUHAN membimbing orang yang rendah hati, dan mengajar mereka kehendak-Nya.

Mazmur 27:11 Tunjukkanlah aku kehendak-Mu, ya TUHAN, bimbinglah aku di jalan yang lurus, sebab musuhku amat banyak.

Mazmur 32:8 Kata TUHAN, "Aku akan menunjukkan jalan yang harus kautempuh, engkau akan Kubimbing dan Kunasihati.

Mazmur 37:23 TUHAN membimbing orang di jalan yang harus ditempuhnya, Ia meneguhkan orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya.

Mazmur 73:24 Kaubimbing aku dengan nasihat, dan Kauterima aku dengan kehormatan kelak.

Mazmur 119:18 Bukalah mataku supaya aku melihat ajaran yang mengagumkan dalam hukum-Mu.

Mazmur 119 :105 Sabda-Mu adalah pelita bagi langkahku, cahaya untuk menerangi jalanku.

Mazmur 119:130 Bila dijelaskan, ajaran-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang sederhana.

Mazmur 143:8 Setiap pagi ingatkanlah aku akan kasih-Mu, sebab kepada-Mulah aku berharap. Tunjukkanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepada-Mulah aku berdoa.

Amsal 3:5, 6 Percayalah kepada TUHAN dengan sepenuh hatimu, dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Ingatlah pada TUHAN dalam segala sesuatu yang kaulakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik.

Amsal 6:22 Ajaran-ajaran mereka akan membimbing engkau dalam perjalanan, menjaga engkau pada waktu malam, dan memberi petunjuk kepadamu pada waktu engkau bangun.

Yesaya 30:21 Bila kamu menyimpang dari jalan, di belakangmu akan terdengar suara-Nya yang berkata, "Inilah jalannya; ikutlah jalan ini."

Yesaya 42:16 Bangsa-Ku yang buta akan Kubimbing melalui jalan yang tidak mereka ketahui; mereka akan Kutuntun di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Kegelapan Kujadikan terang bagi mereka, dan jalan yang berlekuk-lekuk Kuratakan. Itulah yang akan Kulakukan bagi mereka, dan pasti akan Kulaksanakan.

Yesaya 50:4 TUHAN Yang Mahatinggi mengajar aku berbicara, supaya perkataanku menguatkan orang yang lesu. Setiap pagi Ia membangkitkan hasratku untuk mendengarkan ajaran-Nya bagiku.

Yesaya 58:11 Aku akan selalu membimbing kamu dan mengenyangkan kamu di tanah yang kering; Aku akan menjaga kamu supaya tetap sehat dan kuat. Kamu akan seperti taman yang cukup airnya, seperti mata air yang tak pernah menjadi kering.

Yeremia 10:23 TUHAN, aku tahu tak seorang pun berkuasa menentukan nasibnya atau mengendalikan jalan hidupnya.

Yeremia 31:9B Mereka berjalan dengan bercucuran air mata, Kuhibur dan Kubimbing mereka. Kubawa mereka melalui tempat-tempat yang banyak airnya, melalui jalan rata di tempat mereka tak akan tersandung. Bagi Israel, aku bagaikan ayah; Efraim adalah putra-Ku yang sulung."

2 Korintus 5:7 Sebab kami hidup berdasarkan percaya kepada Kristus, bukan berdasarkan apa yang dapat dilihat,

Ibrani 4:12 Perkataan Allah adalah perkataan yang hidup dan kuat; lebih tajam dari pedang bermata dua. Perkataan itu menusuk sampai ke batas antara jiwa dan roh; sampai ke batas antara sendi-sendi dan tulang sumsum, sehingga mengetahui sedalam-dalamnya pikiran dan niat hati manusia.

The Lord Will Give Us Wisdom

2 Tawarikh 19 : 6B "Bertindaklah bijaksana, karena kamu menghakimi bukan atas nama manusia, melainkan atas nama TUHAN. Ia mengawasi kamu pada waktu kamu memutuskan perkara.

Amsal 2:3 , 5, 6Ya, anakku, berusahalah untuk mempunyai pikiran yang tajam dan mintalah pengertian. Dengan demikian kau akan tahu apa artinya takut akan TUHAN dan kau akan mendapat pengetahuan tentang Allah. Tuhanlah yang memberikan hikmat; dari Dialah manusia mendapat pengetahuan dan pengertian.

Amsal 16:1 Manusia boleh membuat rencana, tapi Allah yang memberi keputusan.

Amsal 28:5 Keadilan tidak difahami orang durhaka, tetapi orang yang menyembah TUHAN, sungguh-sungguh memahaminya.

Yesaya 11:2 , 3 Kuasa TUHAN akan membimbing dia, menjadikan dia berbudi dan bijaksana, cakap mengambil keputusan dan melaksanakannya; mengenal kehendak Allah dan takwa kepada-Nya. Kesukaannya yaitu taat kepada TUHAN. Ia tidak mengadili sekilas pandang atau berdasarkan kata orang.

Daniel 1:17 Allah memberikan kepada keempat pemuda itu hikmat dan keahlian dalam kesusasteraan dan ilmu. Selain itu kepada Daniel diberikan-Nya juga kepandaian untuk menerangkan penglihatan dan mimpi.

Yakobus 1:5 Kalau ada seorang di antaramu yang kurang bijaksana, hendaklah ia memintanya dari Allah, maka Allah akan memberikan kebijaksanaan kepadanya; sebab kepada setiap orang, Allah memberi dengan murah hati dan dengan perasaan belas kasihan.

Mazmur 143:8 Setiap pagi ingatkanlah aku akan kasih-Mu, sebab kepada-Mulah aku berharap. Tunjukkanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepada-Mulah aku berdoa.

Mazmur 143:10 , 11A Ajarilah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Engkau baik hati, dan akan membimbing aku di jalan yang rata. Selamatkanlah aku sesuai dengan janji-Mu, ya TUHAN, demi kebaikan-Mu, bebaskanlah aku dari kesesakan.

Wisdom In Godly Counsel

Amsal 1:5 Dengan petuah-petuah ini orang bijaksana pun akan bertambah pengetahuannya, dan orang yang telah berpendidikan akan mendapat bimbingan.

Amsal 12:15B Orang dungu merasa dirinya tak pernah salah, tapi orang bijaksana suka mendengarkan nasihat.

Amsal 15:22 Rencana gagal, jika tidak disertai pertimbangan; rencana berhasil, jika banyak yang memberi nasihat.

Amsal 19:20Jika engkau suka belajar dan mendengar nasihat, kelak engkau menjadi orang yang berhikmat.

Amsal 20:18 Rencana berhasil oleh pertimbangan; sebab itu, janganlah berjuang tanpa membuat rencana yang matang.

Amsal 24:6 Karena sebelum bertempur harus ada rencana yang matang dahulu, dan semakin banyak penasihat, semakin besar kemungkinan akan menang.

Yohanes 7:24 Jangan menghakimi orang berdasarkan yang kelihatan, tetapi berdasarkan keadilan."

Yakobus 3:17 Tetapi orang yang mempunyai kebijaksanaan yang berasal dari atas, ia pertama-tama sekali murni, kemudian suka berdamai, peramah, dan penurut. Ia penuh dengan belas kasihan dan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Ia tidak memihak dan tidak berpura-pura.

2 Korintus 13:1B "Setiap perkara harus didukung oleh kesaksian dua atau tiga orang saksi, baru perkara itu sah."

**TOP OF PAGE**


 

 Selected Bible verses
Tópics:
Separation
Strength and Health**TOP OF PAGE**