A A A A A
The Lord's protection

Ulangan 33:27A Allah selamanya menjadi perlindunganmu, lengan-Nya yang kekal menopang kamu. Ia mengusir musuh dari hadapanmu, dan menyuruh kamu membinasakan mereka.

Mazmur 4:8 Maka aku berbaring dan tidur dengan tentram, sebab hanya Engkau, TUHAN, membuat hidupku aman!

Mazmur 16:8 Aku selalu ingat kepada TUHAN; Ia ada di sampingku, maka aku tidak goyah.

Mazmur 34:7 Malaikat TUHAN menjagai orang yang takwa, dan membebaskan mereka dari bahaya.

Mazmur 46:1 Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita; Ia selalu siap dan mampu menolong dalam kesesakan.

Mazmur 91:9, 10 Sebab engkau menjadikan TUHAN pembelamu, Yang Mahatinggi kaujadikan pelindungmu. Maka engkau tak akan kena bencana, rumahmu tak akan kena ditimpa malapetaka.

Mazmur 127:1 Nyanyian Salomo. Kalau bukan TUHAN yang membangun rumah, sia-sialah tukang-tukangnya bekerja. Kalau bukan TUHAN yang melindungi kota, sia-sialah para pengawal berjaga.

Amsal 3:26 TUHAN akan menjaga engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau terperosok ke dalam perangkap.

Amsal 14:26 Orang yang takwa kepada TUHAN menjadi tentram, dan keluarganya akan mempunyai perlindungan.

Amsal 18:10 TUHAN itu seperti menara yang kuat; ke sanalah orang jujur pergi dan mendapat tempat yang aman.

Amsal 21:31 Sekalipun pertempuran diperlengkapi dengan kuda perang, yang menentukan kemenangan adalah TUHAN.

Amsal 30:5B Ia bagaikan perisai bagi semua yang datang berlindung pada-Nya.

Amos 3:7 TUHAN Yang Mahatinggi tidak pernah melakukan sesuatu pun tanpa menyatakan rencana-Nya kepada para nabi, hamba-hamba-Nya.

**TOP OF PAGE**


 

 Selected Bible verses
**TOP OF PAGE**